Text Size

UDEC-Group là một công ty tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trên toàn quốc với hơn 200 dự án đã thực hiện và 300 dịch vụ chuyên nghiệp đã cung cấp:

. Quy hoạch

. Kiến trúc

. Hạ tầng kỹ thuật Đô thị

. Thiết kế đô thị

. Thiết kế cảnh quan

. Golf

. Các dự án tư vấn đầu tư và các dự án nghiên cứu khả thi

. Giám sát, Quản lý dự án 

UDEC-Group phát triển trên nền tảng của khả năng sáng tạo và khả năng đổi mới dựa trên khai thác những kinh nghiệm thực tiễn và lý luận mới cập nhật trong nước và quốc tế. Thành tựu phát triển được ghi nhận từ các dự án đoạt giải của chúng tôi.

Tận dụng thế mạnh kinh nghiệm hàng đầu của các chuyên gia quốc tế và trong nước, dựa trên khả năng tổng thầu tư vấn, chúng tôi cung cấp dịch vụ vượt trội và chuyên nghiệp. Với phương châm song hành cùng chủ đầu tư, hỗ trợ tối đa mọi khía cạnh công việc trong toàn bộ quy trình của dự án, chúng tôi tự hào đã bước đầu xây dựng được hệ thống các đối tác chiến lược và khách hàng truyền thống với các thương hiệu lớn trên toàn quốc như: WB, ADB, Finida, NBB, CII, Cienco 5, BCCI, TMS, Tài chính Việt Thành...

 

Share on facebook